Tiếng sáo "Quê nghèo"

By Trần Hà Nam

Bài hát Quê nghèo - Phạm Duy do Quang Linh trình bày (nền nhạc của bài hát chính là bài Bao giờ anh lấy được đồn Tây)
Để thương về quê nội và quê ngoại nơi lưu một phần ký ức tuổi thơ

More...