Hội ngộ Từ Quốc Hoài

Nhân dịp nhà văn Từ Quốc Hoài từ Sài Gòn ghé về thăm quê anh em đã có một cuộc hội ngộ ngắn ngủi. Anh đã đọc một bài thơ "Ở nơi xa" - xin ghi lại kỷ niệm với nguyên chủ nhiệm CLB Văn học Xuân Diệu!
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3463','j1qs11lm0jhhvkud5jqdc4osl6','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-19 17:49:53','/a86234/hoi-ngo-tu-quoc-hoai.html')