Hàn Mặc Tử qua Chèo và Cải lương

   Đêm thơ Hàn Mặc Tử và Xuân Diệu nhân Festival Tây Sơn Bình Định 2008 tổ chức tại Gành Ráng ấn tượng nhất là...trời mưa phải chuyển vào trong Nhà hàng Hoàng hậu. Có lẽ do tổ chức tại khu an táng Hàn Mặc Tử nên phần lớn chương trình là dành cho thi sĩ tài hoa này!Âu cũng là an ủi! Còn phần trình bày về Xuân Diệu không có gi đặc sắc mới mẻ hơn so với các kỳ đêm thơ trước kia!
   Sau đây là hai tiết mục được ghi lại trực tiếp từ đêm thơ do các nghệ sĩ Trung ương trình bày:
Trăng vàng trăng ngọc (thơ Hàn Mặc Tử - chuyển thể làn điệu Chèo):

Bài cải lương Hàn Mặc tử do Thanh Ngân trình diễn: