Clip: Đoàn Thạch Biền đọc thơ


     Như thường lệ sau buổi sinh hoạt chính thức anh em văn nghệ Bình Định lại tổ chức "Tăng 2"! Tăng 2 lần này anh em đã được thưởng thức bài thơ tình đặc sắc của nhà văn Đoàn Thạch Biền:
Em vô tư tôi vô tư
Ta vô tư quá làm hư cuộc tình...
    Mời mọi người tiếp tục thưởng thức giọng đọc của chính nhà thơ! Hình ảnh thì do máy di động quay ẹ quá nên lên hình lấy ...không khí cho vui!!!
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3463','pmgm9ss3l1phiestie9nb5aaa7','0','Guest','0','54.81.196.35','2018-08-20 04:09:25','/a73573/clip-doan-thach-bien-doc-tho.html')