Thử nghiệm chuyển đổi blog


Blog cá nhân:
360 Yahoo

Multiply

 Hình ảnh

Qui nhơn hồn biển
Gia đình


Trang cá nhân của Trần Hà Nam

 Tóm tắt về bản thân 

Họ và tên: Trần Hà Nam
Sinh ngày: 22 tháng 5 năm 1969
Hội viên Hội VHNT Bình Định - UVBCH Chi hội Văn học
PCN CLBVH Xuân Diệu Bình Định
Bút danh: Cử Ngông Lãng Tử Trần Nam (và một số bút danh khác...)
Quê quán: Cảnh Vân Phước Thành Tuy Phước Bình Định.
Nghề nghiệp: giáo viên Ngữ Văn
Công tác tại: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Bình Định
Hiện đang học lớp Cao học Ngữ Văn tại trường ĐHSP Hà Nội (I)
(...)
Các  tác phẩm và giải thưởng

- Niềm hy vọng đời thường (in chung) - TTVHTT Bình Định 

-  Lá xanh (in chung) -  TTVHTT Bình Định

- Một miền trăng (in chung) - NXB  Đà Nẵng

-  Sóng thời gian (in chung) -  NXB Đà Nẵng

- Bồi dưỡng nâng cao Ngữ Văn 8 (viết chung) - NXB Giáo dục 2004
- Bồi dưỡng nâng cao Ngữ Văn 9 (viết chung) - NXB Giáo dục 2005
- Bồi dưỡng Ngữ Văn 10 (viết chung) - NXB Giáo dục 2006

- Bồi dưỡng Ngữ Văn 11 (viết chung) - NXB Đại học sư phạm 2007

Giải khuyến khích cuộc thi thơ "Tuổi trẻ - Đất nước - Tình yêu" của Tỉnh Đoàn và Sở VHTT tỉnh Bình Định 1990.
* Giải khuyến khích cuộc thi bút ký "Quê hương - ký ức và những ước vọng" - Báo Bình Định 2005

* Giải Ngôi sao vàng Blog - do ngoisaoblog.com tổ chức 2007.Vào trang chính

Liên kết:

Họ Trần Cảnh Vân 

 Văn thơ (Ngôi sao blog vàng)

Các trang  chính:

Bài trên các báo

Sáng tác - Ghi chép

Tư liệu

Bình thơ

Xem RSS
Nhận xét: Sau khi chỉnh sửa lại thì copy từng column sẽ không phá vỡ kết cấu trang nếu copy toàn trang sẽ bị tràn khung!