Bài thuốc gia truyền an thai: BẢO SẢN VÔ ƯU và THÁI SƠN BÀN THẠCH

BẢO SẢN VÔ ƯU THANG
(THANG THUỐC DƯỠNG THAI CHO SẢN PHỤ KHỎI LO LẮNG)

Đây là thang thuốc gia truyền nổi tiếng từ Tổ phụ tôi là cụ Cử nhân Hán học Hà Trì Trần Đình Tân tự Lữ Tiên (1893 – 1979) truyền lại cho Thân phụ tôi là ông Trần Đình Phan lưu giữ. Thang thuốc này được dùng cho nhiều con cháu trong họ và nhiều người đến xin hiệu nghiệm như thần thai phụ dùng thang này đều mẹ tròn con vuông.

Nay đến đời con cháu xét thấy không ai đi theo nghiệp Đông Y một cách bài bản nên Thân phụ tôi cho phép phổ biến bài thuốc này của cụ Hà Trì như một cách tạo phúc cho con cháu dòng họ Trần Cảnh Vân (Phước Thành Tuy Phước Bình Định). Những ai sử dụng bài thuốc này chỉ xin ghi nhớ là nguồn gốc từ gia đình cụ Hà Trì Trần Đình Tân.

XEM TIẾP