Xem lại CHUYỆN TỬ TẾ

Bộ phim tài liệu nổi tiếng "Chuyện tử tế" đã qua 1/4 thế kỉ nhưng xem lại vẫn có nhiều điều đáng để suy ngẫm. 
Cũng mong các bạn trẻ các học trò của tôi khi xem bộ phim hiểu rõ hơn về một thời kì lịch sử khi chuẩn bị một trang đổi mới của đất nước. Trong phim rất cảm động khi có những hình ảnh quay tại Quy Hòa về những người hủi (phong cùi) với những phản biện rất sắc sảo! Nguồn phim từ Youtube!
Phần 1 
 
Phần 2
 
Phần 3