Kỉ niệm Trịnh Công Sơn - ca khúc Ở trọ

Nhân 10 năm Trịnh Công Sơn ra đi gửi một khúc harmonica bài hát Ở trọ tự trình diễn: