Hồ Quý Ly - Nhìn lại một vương triều

Tác giả: Văn Trọng Hùng
Biểu diễn: Đoàn Dân ca kịch bài chòi Bình Định
 

Nguồn: http://binhdinhtv.vn