NGÀY THƠ VIỆT NAM TẠI BÌNH ĐỊNH - NHẠC VÕ QUANG TRUNG

CLIP NHẠC VÕ QUANG TRUNG MỞ MÀN CHƯƠNG TRÌNH ĐÊM THƠ NGUYÊN TIÊU TÂN MÃO TẠI BÌNH ĐỊNH  - TRẦN HÀ NAM