Giới thiệu tập thơ Hương của đất

Bài viết của Trần Hà Nam giới thiệu tập thơ Hương của Đất của Trịnh Hoài Linh trên sóng phát thanh Bình Định ngày 18.11.2010. Trần Hà Nam biên tập lại với hình ảnh đêm giới thiệu Trịnh Hoài Linh của CLB Xuân Diệu.