KẾ HOẠCH HỌP LỚP VĂN KHOÁ 9 - KỶ NIỆM 20 NĂM

Vừa qua anh chị em lớp Văn khoá 9 ở Quy Nhơn Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh có dịp gặp nhau và đã thống nhất lên kế hoạch họp lớp kỷ niệm 20 năm ngày ra trường tại Quy Nhơn của hai lớp Văn khoá 9 vào ngày 30.31 - 7 - 2010.
Ban tổ chức tại Quy Nhơn chủ chốt gồm:
Trần Hà Nam
Nguyễn Quang Trung
Ban liên lạc tại các địa phương:
Quảng Ngãi: Trần Thu Hà
Khánh Hoà: Nguyễn Liên Minh - Lê Đình Thuần
Gia Lai: Nguyễn Tiến Dũng - Võ Thành Thất
Thành phố Hồ Chí Minh: Nguyễn Ngọc Toàn - Huỳnh Hồng Hạnh - Đặng Văn Vỹ
Phú Yên: Trịnh Hoài Trung - Nguyễn Thị Kim Phượng...
Các bạn có địa chỉ email xin liên lạc về hộp thư chung của lớp: dhspqn@gmail.com thông báo số lượng cá nhân và gia đình tham gia trước 20.7.2010 cho Nam và Trung.
Nội dung họp lớp sẽ thông báo trong hộp thư và giấy mời.
Mọi người cũng có thể vào trang http://vank9dhqn.blogspot.com/để  nắm thông tin và trao đổi thêm. Cần email của anh chị em để tiện liên lạc.
 

Lê Thị Thanh Hương

Hà Nam ngày càng lãng tử hơn. Thế có bao hiêu em chết vì thầy rồi.

tranhanam

Hihi!

Văn khóa 9 sẽ đáp ứng nguyện vọng cho bạn Hà gia nhập xóm Quảng Ngãi vì bạn đã làm công dân Quảng Ngãi cũng 20 năm rồi!

Trần Thu Hà

Đòi được có tên

Sao thông tin thành viên Văn K9 Quảng Ngãi không có tên tôi mà tôi lại là người đứng ra liên lạc? Hãy trả lại quyền lợi được là thành viên K9 cho tôi đi! Hu Hu!