QUY NHƠN THÀNH PHỐ THI CA

Tặng chị Phương Phương giúp anh Quang Khanh!
Quy Nhơn vẫn là của chúng ta những người yêu thơ đích thực và biết trân trọng những giá trị văn chương! Post bài này cũng để nhớ một ngày năm 1986 chở anh Nguyễn Thuỵ Kha đi liêu xiêu qua eo Nín Thở! Đúng như những gì anh viết trong bài hát này cảm giác thật bình yên.