VÈ BÌNH ĐỊNH

VÈ TIỂU THIẾP
Bài vè này sưu tầm ở Bình An Bắc nay là xã Tây Bình (Tây Sơn) năm 1987. Quá trình ghi chép có thể có chỗ chưa chính xác.
Cái vẻ cái ve - Cái vè tiểu thiếp - Mồ cha tám kiếp - Con hỡi cùi đày - Có khiến ăn mày - Chun vô làm bé - Ăn thời ăn ké - ngủ lại ngủ nhờ - Vợ lớn phất cờ - Khua đâu chạy đó - Thân tôi con chó - hình tợ trâu cui - Tui nghĩ phận tui - Chịu nhiều cay đắng - Dầm mưa dãi nắng - da bản tiếc hương - Điệu ngãi can cường - khiến sao hay vậy - Ra đàng nó thấy - Chúng bạn hổ ngươi - Thiên hạ chê cười - nghĩ mình là dại - Ngồi buồn nghĩ lại - đã hết đuôi đầu - nhiều ruộng nhiều trâu - không bằng thong thả - Mộ phần đống mả - xúi giục cho tui - cha đẻ mẹ nuôi - không hàng không họ - Nồi cơm trã cá - Thẩu mắm vò dưa - Thức sớm dậy trưa - Lên mâm lên cỗ - Gãi đầu gãi cổ - Thưa chị mời anh - ăn uống không lành - Nẫu đào nẫu chửi - Thân tôi tất tưởi - Hình tợ chó giòi - Một ngày tới tối - Cũng gọi tới tui - Giả dại làm khôn - Giả khôn làm dại - Ngồi buồn nghĩ lại - đã hết đuôi đầu - căn số vì đâu - Trời ơi đất hỡi!
(Người kể: Ông Sáu Trĩ - thôn Mỹ Đức; người sưu tầm: Trần Hà Nam)
VÈ THỊT CẦY
Ve vẻ vè ve - chặt vè chó cụt(?) - Chặt thò chặt thụt - Chặt mút rau câu - Đứa đằng đầu - đứa đằng đít
Làm thời ít ít- đừng để nó la - đứa ở trong nhà - chạy ra cắt cổ - Đứa nào chịu khổ - bắc nước cạo lông - đứa nào ở không - chung tiền mua bánh - đứa nào mất mánh - chạy xóm xin rau - đứa nào lau chau - lên mời thầy bốn Đạo - Đứa nào bọc gạo - Đứa nào bọc tiền - bọc vài củ riềng - bọc vài củ tỏi - nẫu có hỏi - đừng nói ăn thịt cầy - Mình tới luầy huầy - mình ăn mấy miếng
Người kể: Bà Chín - thôn Trà Sơn; người ghi: Trần Hà Nam)
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3463','p052ufne93bccfdl6p06icvko5','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-19 17:27:47','/a225426/ve-binh-dinh.html')