Hai mươi năm tình thơ

Tặng thi huynh Trần Lễ
tl-n
Hai mươi năm rồi nhỉ
Giờ râu tóc bạc phơ
Quen nhau từ thủơ ấy
Huynh vẫn đậm tình thơ
Vẫn là anh Trần Lễ
Giai nhân hoài say mơ
Cười rưng rưng ngấn lệ
Duyên thơ không bến bờ!