Lớp 10A8 - tư duy trưởng giả

Tôi đã cố gắng coi bộ phim lớp 10A8 để hiểu bức thông điệp các tác giả muốn gửi gắm đến bạn xem. Nhưng càng lúc càng cảm thấy xa lạ. Xin thưa: bộ phim phản ánh rất chân thực tất cả những suy nghĩ hành động của các học sinh ở Hà Nội như những gì tôi chứng kiến trong thời gian ở Hà Nội thận chí còn chưa phản ánh đầy đủ học sinh HN nghĩ gì hành động như thế nào. Nhưng tuyệt nhiên đó không phải là đại diện cho tất cả học sinh Việt Nam. Hãy nhìn rộng ra hỡi các nhà biên tập đạo diễn nếu muốn phát triển cái nhìn về toàn cảnh giáo dục Việt nam. Đó không phải là cảnh sống trưởng giả của một bộ phận học sinh để nhìn toàn cảnh giáo dục Việt Nam. Cho nên cho phép tôi phê phán một bộ phim  là sản phẩm của tư duy trưởng giả. Chán! Và thấy toàn bộ sự giả dối của phim ảnh Việt Nam.
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3463','eaebv9bjrpnikr13jigg6od4c5','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-19 18:11:14','/a205638/lop-10a8-tu-duy-truong-gia.html')