20 ngày oan khuất!

Sau vụ việc BCH Hội 8 người khai trừ Lê Hoài Lương đến tận bây giờ vẫn chưa hề có một cơ hội nào cho người bị hại lên tiếng! BCH Chi hội trình ý kiến lên lãnh đạo họp chi hội thì bị bác bị mang tiếng là quậy phá! Hành động này có đúng là cả vú lấp miệng em hay không? Một Quyết định kỷ luật hội viên cũng không hề gửi cho BCH Chi hội Văn học vậy thì làm sao chúng tôi có thể chấp hành đây?
Ông Chủ tịch Hội có thể thắc mắc vì sao có lá thư ngỏ của nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn nhưng xin ông đừng đánh trống lảng và tước đoạt quyền phê bình và tự phê bình của hội viên theo đúng Điều lệ Hội. Nếu mọi việc đều minh bạch rõ ràng tại sao không cho Chi hội Văn học họp?
Phẫn uất! Chừng nào Lê Hoài Lương chưa được phát biểu ý kiến chừng nào chưa có đối thoại công khai giữa lãnh đạo Hội và hội viên chi hội Văn học chúng tôi sẽ coi những ngày này là những ngày đen tối của Hội VHNT Bình Định là những ngày đầy oan khuất của hội viên Lê Hoài Lương.
Những điều vô lý thế này chẳng nhẽ đang thực sự diễn ra ở đất Bình Định giàu truyền thống thượng võ hay sao?