Kết quả tốt nghiệp lớp 12 Hoá (chủ nhiệm)

Toàn tỉnh có 153 học sinh tốt nghiệp giỏi toàn trường có 39 học sinh tốt nghiệp giỏi. Riêng lớp chủ nhiệm có 33 học sinh thì 12 em loại giỏi 3 trung bình còn lại là khá. Nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng vì đề như thế ôn như thế mà vẫn có 1 em làm dưới trung bình. Tệ thật!
tn

dinhhatrieu

Chúc mừng lớp Chuyên Hoá thầy Nam

Lớp Thầy đậu Giỏi 12
Ba lệt đệt vào vai trung bình
18 đậu khá thật xinh
Nhờ thầy giảng dạy nhiệt tình mừng Nam

Trường anh đậu khá 4 trò
Rớt đủ 60 nõi lo đêm ngày