Có chú em nhà thơ...

Có chú em nhà thơ
Đẹp trai chưa có bồ
Lãng tử hơn Lãng Tử
Đang đi tìm giấc mơ...